Bibliografia    
    Co to jest nurkowanie?  
 
  Kurs dwudniowy
 
 
  Jak wybrać sprzęt
   do nurkowania
 
 
  Podstawowe elementy
   sprzętu nurkowego
 
 
  Podstawowe elementy
   składowe i klasyczne
   sprzętu nurkowego
 
 
  Pozostały sprzęt
   nurkowy
 
    Pierwsza pomoc  
    Sprawdzian medyczny  
 
  Nawigacja
 
 
  System szkolenia w
   systemie KDP/CMAS
 
 
  KRW czy BCD?
 
 
  Spis telefonów
   w razie wypadku
 
    Używane skróty  
 
  Mały słowniczek
   terminów
 
    Galeria fotografii  
      tryton.info    
    czarterjachtow.com.pl  
    nurkomania.pl  
    easydiving.pl  
    eques.com.pl  
    nauti.pl  
    myslistwo.com  
    zeglarstwo.net.pl  
    wedkarstwo.net.pl  
    lowiectwo.com.pl  
    sokolnictwo.com  
    sklepmysliwski.pl  
    hippika.pl  
    szkolaprzetrwania.com  
 START
Nawigacja – co to takiego?

Nawigacja z definicji jest działem wiedzy zajmującym się określaniem bieżącego położenia oraz drogi do celu przemieszczających się obiektów. Innymi słowy oznacza to, że przy użyciu różnorakich metod powinniśmy móc określić, gdzie się znajdujemy i jak trafić do miejsca, do którego zmierzamy. Wyróżnia się różne rodzaje nawigacji, m.in. astronawigację (opartą na obserwacji ciał niebieskich), nawigację zaliczeniową (określanie przybliżonej pozycji na podstawie obliczeń opartych na pomiarze czasu, prędkości i kierunku od ostatniej pozycji), nawigację terrestryczną (opartą na obserwacji znaków nawigacyjnych i innych obiektów znajdujących się na brzegu), czy w końcu coraz bardziej popularną nawigację satelitarną, czyli nawigację opartą na sygnałach radiowych wysyłanych przez sztuczne satelity Ziemi, powszechnie znaną pod nazwą GPS.

Niestety, większość owych metod nawigacyjnych nie znajdzie zastosowania pod wodą, choć z drugiej strony można by rzec, że niektóre ich elementy mogą okazać się przydatne. Jak więc nawigować pod wodą i nie stracić orientacji? Oto kilka sposobów i metod.
  
 
 
 
Znaki umowne CMAS do porozumiewania się pod wodą
Pod wodą nie będziesz mógł mówić, ponieważ aparat oddechowy i woda uniemożliwiają normalne prowadzenie rozmów. Możesz jednak porozumiewać się językiem płetwonurków - międzynarodowym zestawem znaków umownych do komunikowania się pod wodą, który każdy nurek powinien znać. Znakami tymi należy posługiwać się wyraźnie i jednoznacznie, tak aby uniknąć nieporozumień. Także przed samym już nurkowaniem powinieneś sprawdzić, czy Twoi partnerzy rozumieją co sygnalizujesz i na odwrót. Podajemy w takim razie zestaw znaków nurkowych, który pozwoli Tobie opanować jeden z podstawowych elementów szkolenia nurkowego.
 
OK - wszystko w porządku
 
Płyń do góry
 
Płyń w dół
 
Brak powietrza
 
Otwórz mi rezerwę
 
Coś nie w porządku
 
Niebezpieczeństwo, na pomoc
 
Jestem na rezerwie
 
2. ZNAKI W CIEMNOŚCI
 
Wszystko dobrze - koła latarką w prawo.
Znaki pokazywane na większą odległość
 
Wszystko dobrze.
Znaki pokazywane w bliższej odległości
 
Coś nie w porządku

3. ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE
 
Wskazanie swojej osoby
 
Wskazanie innej osoby lub przedmiotu
 
Nakazanie zbiórki
 
Nakaz zatrzymania wykonywanej czynności
 
Mam zawrót głowy
 
Zawiąż, przymocuj
 
Wskazanie kierunku
 
Pokazanie zaprzeczenia
 
Nakaz zwolnienia tempa wykonywanej czynności
 
Nakaz przyspieszenia tempa wykonywanej czynności
 
Nakaz lub potrzeba wyrównania ciśnienia napełnienia
 
Nie wiem o co chodzi, nie rozumiem
 
     
        
Copyright 2006 by PPHU Wiktor Zajkiewicz Opony.net