Nawigacja – co to takiego?

Nawigacja z definicji jest działem wiedzy zajmującym się określaniem bieżącego położenia oraz drogi do celu przemieszczających się obiektów. Innymi słowy oznacza to, że przy użyciu różnorakich metod powinniśmy móc określić, gdzie się znajdujemy i jak trafić do miejsca, do którego zmierzamy. Wyróżnia się różne rodzaje nawigacji, m.in. astronawigację (opartą na obserwacji ciał niebieskich), nawigację zaliczeniową (określanie przybliżonej pozycji na podstawie obliczeń opartych na pomiarze czasu, prędkości i kierunku od ostatniej pozycji), nawigację terrestryczną (opartą na obserwacji znaków nawigacyjnych i innych obiektów znajdujących się na brzegu), czy w końcu coraz bardziej popularną nawigację satelitarną, czyli nawigację opartą na sygnałach radiowych wysyłanych przez sztuczne satelity Ziemi, powszechnie znaną pod nazwą GPS.

Niestety, większość owych metod nawigacyjnych nie znajdzie zastosowania pod wodą, choć z drugiej strony można by rzec, że niektóre ich elementy mogą okazać się przydatne. Jak więc nawigować pod wodą i nie stracić orientacji? Oto kilka sposobów i metod.

Znaki umowne CMAS do porozumiewania się pod wodą Pod wodą nie będziesz mógł mówić, ponieważ aparat oddechowy i woda uniemożliwiają normalne prowadzenie rozmów. Możesz jednak porozumiewać się językiem płetwonurków - międzynarodowym zestawem znaków umownych do komunikowania się pod wodą, który każdy nurek powinien znać. Znakami tymi należy posługiwać się wyraźnie i jednoznacznie, tak aby uniknąć nieporozumień. Także przed samym już nurkowaniem powinieneś sprawdzić, czy Twoi partnerzy rozumieją co sygnalizujesz i na odwrót. Podajemy w takim razie zestaw znaków nurkowych, który pozwoli Tobie opanować jeden z podstawowych elementów szkolenia nurkowego.© Copyright 2018 by PPHU Wiktor Zajkiewicz Opony.net