Używane skróty

AO - automat oddechowy.
KP - komora powietrzna.
KW - komora wodna.
HP - wysokie ciśnienie (ang.high pressure).
LP - średnie ciśnienie (ang. low pressure).
AP - niskie ciśnienie (otoczenia) (ang. ambient pressure).
1 at = 14.7 PSI
r - gęstość.
cp - ciepło właściwe gazu przy stałym ciśnieniu
cv - ciepło właściwe gazu przy stałej objętości
Pb - ciśnienie w zestawie butlowym.
Pbmin - minimalne ciśnienie w zestawie butlowym, przy którym jest spełniony warunek przepływu krytycznego dla danego automatu.
Ph - opory hydrostatyczne
Pm -opory mechaniczne
Pp - opory przepływu

© Copyright 2018 by PPHU Wiktor Zajkiewicz Opony.net